اشكی بر آستان زهرا 15 دی از ساعت 20:35 به مدت 15

رادیو ایران

اشكي بر آستان زهرا

اشكی بر آستان زهرا

ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا (س)

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 15 دی

ساعت پخش برنامه: 20:35

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
اشكی بر آستان زهرا