ساعت خنده 12،14،18،20 و 22 بهمن از ساعت 20:30 به مدت 20

رادیو ایران

ساعت خنده

ساعت خنده

نمایش طنز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 12،14،18،20 و 22 بهمن

ساعت پخش برنامه: 20:30

مدت برنامه:20

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ساعت خنده