نفس صبح هر روز از ساعت 6:05 به مدت 20

رادیو ایران

نفس صبح

نفس صبح

نفس صبح

به منظور ترویج تدبر در قرآن و خواندن آیات، برنامه نفس صبح تهیه می شود. رویكرد این برنامه تلاوت و تفسیر و توضیح مختصرآیات، با نگاهی به تفسیرها و ترجمه های گوناگون است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
دسترسی سریع
نفس صبح