رویدادهای هفته جمعه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رويدادهاي هفته

رویدادهای هفته

Bootstrap Image Preview

مروری بر مهمترین رویدادهای سیاسی هفته و تحلیل و تبیین اخبار، اصلی ترین هدف این برنامه است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
دسترسی سریع
رویدادهای هفته