برد و باخت یكشنبه ها از ساعت 11:15 تا 11:35 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

برد و باخت

برد و باخت

برد و باخت

ارائه تحلیلی منطقی از مسائل پیش آمده در ورزش كشور

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
دسترسی سریع
برد و باخت