صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

سلام ایران

Bootstrap Image Preview

فراهم آوردن اوقات شاد صبحگاهی و دادن اطلاعات مورد نیاز مردم با تکیه بر وحدت و همدلی
تقویت وحدت، همگرایی و انسجام ملی/ تقویت روحیه خودباوری و فرهنگ کار و تلاش/ تقویت روحیه شادابی امید و نشاط

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 1934 / 18
  • تعداد نظرات: 10/ 2
  • پسندیده شده: 5
  • پسندیده نشده : 0