روی خط ورزش شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:40 الی 9 به مدت 20 دقیقه

روی خط ورزش

Bootstrap Image Preview

این برنامه با رویكرد خبری به موضوعات مختلف ورزشی كشور می پردازد و علاوه بر خبر بخش های دیگری نیز در بر دارد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
صفحه تعامل با برنامه
دسترسی سریع
روی خط ورزش