پلاك هشت شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25

پلاك هشت

پلاك هشت

این برنامه به ارزش ها و فرهنگ دفاع مقدس ، خبرهای این حوزه و اتفاق های مرتبط با جنگ هشت ساله می پردازد

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900

چند رسانه ای

خبرها

دسترسی سریع
پلاك هشت