به رنگ خدا ماه مبارك رمضان از ساعت 17:10 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

به رنگ خدا

به رنگ خدا

به رنگ خدا

این برنامه داستان های قرآنی را با استفاده از آیات قرآن برررسی می كند، به منظور تبیین مولفه های سبك زندگی دینی كاربردی و به روز كردن موضوع های دینی برای استفاده در زندگی فردی و اجتماعی یكی دیگر از رویكردهای این برنامه است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
دسترسی سریع
به رنگ خدا