به رنگ خدا ماه مبارك رمضان از ساعت 17:10 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

به رنگ خدا

به رنگ خدا

Bootstrap Image Preview

این برنامه داستان های قرآنی را با استفاده از آیات قرآن برررسی می كند، به منظور تبیین مولفه های سبك زندگی دینی كاربردی و به روز كردن موضوع های دینی برای استفاده در زندگی فردی و اجتماعی یكی دیگر از رویكردهای این برنامه است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
دسترسی سریع
به رنگ خدا