صبح جمعه با شما جمعه از ساعت 09:00 به مدت 150

صبح جمعه با شما

صبح جمعه با شما

این برنامه با رویكرد تفریحی و سرگرمی و به نقد موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روز می پردازد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
صبح جمعه با شما