فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

فرهنگ مردم از ایل آذری زبان شاهسون گفت

ایل شاهسون میزبان «نژاد مغانی» یكی از بهترین نژادهای گوسفند و «شتر دوكوهانه» در كشور است.

ایل شاهسون كه از مردم آذری زبان هستند در بخش هایی از شمالغرب ایران به ویژه در دشت مغان و اردبیل، نواحی خرقان و خمسه در بین زنجان،تهران، قم و ساوه روزگار می گذرانند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «فرهنگ مردم» این هفته بخشی را به ایل شاهسون اختصاص داده است.

ایل شاهسوند میزبان «نژاد مغانی» یكی از بهترین نژادهای گوسفند و «شتر دوكوهانه» در كشور است.

برنامه فرهنگ مردم جمعه هر هفته ساعت 21:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/04/10
|
16:28
دسترسی سریع
فرهنگ مردم