بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2006 تا 2024 مثنوی معنوی

مثنوی معنوی، جلسه 303 دفتر دوم، حكایت خرس و آن ابله كه به وفای او اعتماد كرده بود.

به گزارش شبكه رادیویی ایران،«اكبر عاشوری» مثنوی پژوه برنامه«بشارت باران» ابیات 2006 تا 2024 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارت باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/06/06
|
10:12
دسترسی سریع
بشارت باران