بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2046 تا 2063 مثنوی معنوی

مثنوی معنوی، جلسه 305 دفتر دوم، خدایان دروغین چه چیزی برای گفتن دارند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران،«اكبر عاشوری» مثنوی پژوه برنامه«بشارت باران» ابیات 2006 تا 2024 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارت باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/06/08
|
10:22
دسترسی سریع
بشارت باران