بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2064 تا 2079 مثنوی معنوی

مثنوی معنوی، جلسه 306 دفتر دوم، ترك گفتن آن ناصح بعد از مبالغه پند مغرور خرس را.

به گزارش شبكه رادیویی ایران،«اكبر عاشوری» مثنوی پژوه برنامه«بشارت باران» ابیات 2064 تا 2079 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارت باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/06/12
|
09:40
دسترسی سریع
بشارت باران