بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2080 تا 2100 مثنوی معنوی

مثنوی معنوی، جلسه 307 دفتر دوم، دوری بدی از خوبی دلیلی كافیست برای خوبی.

به گزارش شبكه رادیویی ایران،«اكبر عاشوری» مثنوی پژوه برنامه«بشارت باران» ابیات 2080 تا 2100 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارت باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/06/13
|
10:58
دسترسی سریع
بشارت باران