بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2101 تا 2130 مثنوی معنوی

مثنوی معنوی، جلسه 308 دفتر دوم، همجنسی و داستان سبب پریدن مرغی با مرغی كه هم جنس او نبود.

مثنوی معنوی، جلسه 308 دفتر دوم، همجنسی و داستان سبب پریدن مرغی با مرغی كه هم جنس او نبود.

به گزارش شبكه رادیویی ایران،«اكبر عاشوری» مثنوی پژوه برنامه«بشارت باران» ابیات 2101 تا 2130 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارت باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش میشود.

1401/06/14
|
15:56
دسترسی سریع
بشارت باران