بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2198 تا 2216 مثنوی معنوی

مثنوی معنوی، جلسه 312 دفتر دوم، ادامه قصه باغبان و آن سه مرد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران،«اكبر عاشوری» مثنوی پژوه برنامه«بشارت باران» ابیات 2174 تا 2198 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارت باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/06/20
|
11:16
دسترسی سریع
بشارت باران