بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2217 تا 2236 مثنوی معنوی

مثنوی معنوی، جلسه 313 دفتر دوم، رجعت به قصه مریض و عیادت پیامبر (ص).

به گزارش شبكه رادیویی ایران،«اكبر عاشوری» مثنوی پژوه برنامه«بشارت باران» ابیات 2217 تا 2236 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارت باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/06/21
|
10:52
دسترسی سریع
بشارت باران