بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2237 تا 2260 مثنوی معنوی

مثنوی معنوی، جلسه 315 دفتر دوم، رنج مساوی با گنج است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران،«اكبر عاشوری» مثنوی پژوه برنامه«بشارت باران» ابیات 2261 تا 2274 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارت باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/06/23
|
10:05
دسترسی سریع
بشارت باران