بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2275 تا 2294 مثنوی معنوی

مثنوی معنوی، جلسه 316 دفتر دوم، مشورت نفس خیله گر است و گاهی خود را ضعیف می نماید.

به گزارش شبكه رادیویی ایران،«اكبر عاشوری» مثنوی پژوه برنامه«بشارت باران» ابیات مثنوی معنوی 2275 تا 2294 را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارت باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/06/28
|
11:35
دسترسی سریع
بشارت باران