بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2295 تا 2318 مثنوی معنوی

مثنوی معنوی، جلسه 317 دفتر دوم، در مقابل نفس ایستادن ممكن نیست مگر به كمك خدا.

به گزارش شبكه رادیویی ایران،«اكبر عاشوری» مثنوی پژوه برنامه«بشارت باران» ابیات 2295 تا 2318 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارت باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/06/29
|
11:20
دسترسی سریع
بشارت باران