بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2319 تا 2337 مثنوی معنوی

مثنوی معنوی، جلسه 318 دفتر دوم، عقل جزئی قابلیت راهبری ندارد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران،«اكبر عاشوری» مثنوی پژوه برنامه«بشارت باران» ابیات 2319 تا 2337 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارت باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/06/30
|
11:19
دسترسی سریع
بشارت باران