سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

با من قوی خود در مسیر موفقیت گام بردارید

درون انسان جایگاه صلح وعشق و دوستی

«جلال مرادی» روانشناس؛ در برنامه «سلام ایران» از من قوی و ضعیف در وجود انسان سخن گفت.

1397/02/25
|
07:34
دسترسی سریع
سلام ایران