صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

درون انسان جایگاه صلح وعشق و دوستی

«جلال مرادی» روانشناس؛ در برنامه «سلام ایران» از من قوی و ضعیف در وجود انسان سخن گفت.

مرتبط با این