صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

صنایع کوچک و اقدامات دولت برای افزایش حجم اعتبارات آن

موضوع: صنایع کوچک و اقدامات دولت برای افزایش حجم اعتبارات آن
کارشناس: مهندس فتحعلی محمدزاده معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

مرتبط با این