صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

ضرورت مدنظر قرار دادن ذائقه مصرف کننده

«معصومه آقاپورعلی شاهی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه «نمودار» به ذائقه مصرف کننده و ضرورت توجه به آن پرداخت.

مرتبط با این