خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانه و خانواده

روابط صمیمانه میان اعضای خانواده محیط خانه را گرم تر می کند

فاطمه رمضان خانی مشاور خانواده و استاد دانشگاه گفت: والدینی که رفتار خود را کنترل می کنند و با فرزندانشان رابطه خوب و نزدیکی دارند، محیط گرم تری را در خانواده هستند.

برخی مواقع شاهد اتفاقات نه چندان خوشایند در خانواده هستیم اینکه پدر و مادر در هنگام مواجه با رفتارهای خشونت آمیز چه برخورد و رفتاری را بهتر است از خود نشان دهد، موضوعی است که برنامه «خانه و خانواده» رادیو ایران به آن پرداخته است.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، فاطمه رمضان خانی مشاور خانواده و استاد دانشگاه در برنامه «خانه و خانواده» در این باره بیشتر توضیح داده است.

برنامه «خانه و خانواده» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1401/02/26
|
18:29
دسترسی سریع
خانه و خانواده