خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانه و خانواده

والدین فرزندان را به روشی مقتدرانه تربیت كنند

دكتر صیاد حقی عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره كشورگفت: امروز اعتیاد فقط شامل مواد مخدر نمی شود و هر موضوعی كه در انسان وابستگی ایجاد می كند را شامل می گردد.

اعتیاد معضلی خانمان سوز است، از آنجا كه ما انسانیم و به شكلی زنجیره وار به یكدیگر متصل هستیم نمی توانیم نسبت به فرد و افرادی كه گرفتار این معضل می شوند بی تفاوت باشیم.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، دكتر صیاد حقی عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره كشور در برنامه «خانه و خانواده» در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، در این باره بیشتر صحبت كرده است.

برنامه «خانه و خانواده» شنبه تا چهارشنبه به تهیه كنندگی «زینب برومند» و «متین السادات فیروزی» و اجرای «فاطمه آل عباس» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/04/05
|
11:39
دسترسی سریع
خانه و خانواده