خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو ایران

خانه و خانواده

کمال گرایی تیغ دولبه است باید آن را به حالت تعادل در آورد

دکتر حافظ باجغلی روانپزشک در گفت و گو با رادیو ایران گفت

کمال گرایی موضوع بسیار مهمی است که اگر به شکل صحیح درک نشود، می تواند یک مانع بزرگ در مسیر زندگی انسان باشد.
برنامه «خانه و خانواده» این موضوع و عدم رضایت افراد از خود و زندگی را در گفت و گو با دکتر حافظ باجغلی مورد بررسی قرار داده است.
دکتر حافظ باجغلی روانپزشک در گفت و گو با برنامه «خانه و خانواده» گفت: کسانی که کمال گرایی ویژگی بارز شخصیتی اشان است، به دلیل آنکه همواره خود را یک یا چند پله پایینتر از آیده ال ها می بینند، از خود و زندگی شان رضایت درونی کامل ندارند.

1397/10/20
|
10:30
دسترسی سریع
خانه و خانواده