صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

سرنوشت تک تک ما با سرنوشت کشورمان گره خورده است و برای همین است که در انتخابات شرکت می کنیم تا در اداره ی کشورمان سهیم باشیم.

ما مردم ایران به خانواده دلبستگی بسیار داریم. این حس خوب باعث میشود که از هم حمایت کنیم و به آرامش و رفاه اعضای خانواده اهمیت دهیم.
این نگاه در گستره ی وسیع تر، باعث میشود به آینده ی کشور و سعادت و پیشرفت مردمانش هم اهمیت دهیم و در عرصه های مهم و انتخاب های تاثیر گذار حضور داشته باشیم.
به گزارش شبکه رادیویی ایران در برنامه ی امروز خانه و خانواده از اهمیت مشارکت های اجتماعی در خانواده و از جایگاه خانواده در تصمیم گیری مهمی نظیر انتخابات صحبت شد.
دکترمریم فرضی روانشناس و مشاور خانواده از اهمیت مشارکت اجتماعی و سیاسی خانواده ها صحبت کرد.
وی گفت: سرنوشت تک تک ما با سرنوشت کشورمان گره خورده است و برای همین است که در انتخابات شرکت می کنیم تا در اداره ی کشورمان سهیم باشیم.
فرضی خاطر نشان شد: در خانواده یاد می گیریم که خود را عضوی از جامعه ی بزرگتر بدانیم و به وضع کشور و آینده آن اهمیت دهیم .
وی در پایان از اهمیت مشارکت فرزندان در انتخابات گفت. در ادامه به اتفاق این گفت و گو را بشنویم

مرتبط با این