نوبت ترانه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 تا 10:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

نوبت ترانه

فرشته رحمت

سرود ملی پرستار

خواننده : امیر تاجیك
آهنگساز : محمد رضا علیقلی
شاعر : اسماعیل امینی

آن پیام آور صبح صادق

در لباس سپید محبت

دانش و تجربه یاورانش

ارمغانش امید و سلامت

در تكاپوی خدمت به مردم

مظهر عشق و ایمان و ایثار

با پرستاری و مهرورزی

التیامی است بر رنج انسان

او به اعجاز دانایی و مهر

دستهایی شفا بخش دارد

در مسیر درخشان دانش

او حكیمانه ره می سپارد

آن فرشته كه با رحمت و لطف

ایستاده به بالین بیمار

با دلی روشن از نور یزدان

وارث صبر زینب پرستار

1399/09/30
|
09:48
دسترسی سریع
نوبت ترانه