نوبت ترانه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 تا 10:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

نوبت ترانه

بهار بهار

ترانه ی آذری با مضمون بهار

بهار بهار
آهنگ ساز: صفرعلی جاوید
شاعر: محمود دست پیش
خواننده: محمدصادق حسین زاده پرتوی
شیوه اجرا: اركستر

ترانه ی آذری با مضمون بهار

1397/12/22
|
09:04
دسترسی سریع
نوبت ترانه