نوبت ترانه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 تا 10:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

نوبت ترانه

بهار با تو خاشن

ترانه ی جنوبی با مضمون بهار

بهار با تو خاشن
آهنگ ساز: مجید ایرانمنش
شاعر: غلام وكیلی
خواننده: گروه كر,مجید ایرانمنش
شیوه اجرا: اركستر

ترانه ی جنوبی با مضمون بهار

1397/12/27
|
07:44
دسترسی سریع
نوبت ترانه