نوبت ترانه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 تا 10:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

نوبت ترانه

بهار

ترانه ی سیستانی با مضمون بهار

بهار
آهنگ ساز: محمدعلی محمدحسنی
شاعر: اسحاق شهریاری
خواننده: عبدالباسط ضرابی
شیوه اجرا: اركستر

ترانه ی سیستانی با مضمون بهار

1397/12/28
|
07:46
دسترسی سریع
نوبت ترانه