نوبت ترانه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 تا 10:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

نوبت ترانه

بهار

ترانه ی كرمانجی با مضمون بهار

بهار
آهنگ ساز: محسن عسگریان
شاعر: علی جعفرپناه
خواننده: علی جعفرپناه
شیوه اجرا: اركستر

ترانه ی كرمانجی با مضمون بهار

1397/12/29
|
07:49
دسترسی سریع
نوبت ترانه