نوبت ترانه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 تا 10:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

نوبت ترانه

گل خورشید

با صدای : امیر اكبری
آهنگ ساز: محمدرضا عقیلی
شاعر: بیژن ارژن

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
آیین گل است و باد و باران
آینه در آیینه بهاران
آینه در آینه بهاران
با نام حسین پر كشید است
هر گل عطری از تو شنید است
با آمدن ات عید رسیده است
آمدی ای گل بهار آمد
كه عید آمد
در دل یاران نوید آمد
امید آمد
ماه و ستاره گل خورشید
گل نام ات
بر لب یاران شكوفا شد
كه عید آمد
ای تشنه ترین چشمه احساس
ای سرو ترین بهار عباس
سروی كه هزار، جان شیدا دیوانه آن امید جانها
ای نام تو بر لبان دریا
میلاد گل است و آسمان شاد
شد روشنی سپیده سجاد
ای شبنم تسبیح تو باران
ای ذكر تو ذكر بی قراران
ای آمدن ات حرف بهاران


عاشقان عیدتان مبارك

🌺🌸🌼🌸🌺🌼🌺🌸🌼🌸🌺🌼

1398/01/20
|
14:36
دسترسی سریع
نوبت ترانه