صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

بیماری آلزایمر و پژوهشی در این ارتباط

«جواد حاتمی» عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در برنامه «رهاورد» درباره این پژوهش توضیحاتی را ارائه داد.

مرتبط با این