صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

طراحی ساخت نخستین نیروگاه جزر و مد دریا در جهان توسط بریتانیا

«سیامک اشک» ریز مهندس تاسیسات در برنامه «رهاورد» درباره تولید انرژی از جزر و مد دریا؛ توضیحاتی را تقدیم علاقمندان کرد.

مرتبط با این