رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

داروهای تولید داخل هم تراز و مشابه نوع خارجی است

تلاش محققان ایران در تولید داروهای مشابه ام اس

«زهرا رحیمی » گوینده برنامه «رهاورد» درباره تلاش محققان ایران در تولید دارو ام اس توضیحاتی را تقدیم علاقمندان کرد.

1397/02/26
|
07:46
دسترسی سریع
رهاورد