رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

فضای مجازی، واقعیتی اجتناب ناپذیر است

اشتغال دانش آموزان در فضای مجازی در برنامه رهاورد

سید رضا جارچی کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت در برنامه «رهاورد» درباره میزان اشتغال دانش آموزان در فضای مجازی صحبت کرد.
برنامه «رهاورد» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12:15 به تهیه کنندگی مریم بانو فطرتی و راضیه حسینعلی و اجرای زهرا رحیمی و ایمان ساکی از رادیو ایران پخش می شود.

1397/08/13
|
10:31
دسترسی سریع
رهاورد