رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

مصرف نمک دریا زنگ خطری برای بروز بیماری های کلیوی

سولماز چوبکی کارشناس ارشد سازمان غذا و دارو در حوزه تخصصی نمک در گفت و گو با رادیو ایران گفت.

برنامه رهاورد مجله ای رادیویی با موضوعات متنوع علمی و پزشکی است که شنبه تا چهارشنبه هر هفته از رادیو ایران پخش می شود.
این برنامه که دارای بخش ها و آیتم های گوناگونی است با توجه به مضرات مصرف نمک غیر تصفیه شده، این بار درباره عدم استفاده از نمک غیر تصفیه شده با مهندس سولماز چوبکی کارشناس ارشد سازمان غذا و دارو در حوزه تخصصی نمک گفت و گو کرد.
مهندس سولماز چوبکی کارشناس ارشد سازمان غذا و دارو در حوزه تخصصی نمک گفت: هر نوع نمک غیر تصفیه شده دارای ناخالصی های فراوانی نظیر گچ، گل و لای، آهگ شن و ماسه و فلزات سنگین است.
این بخش را با هم می شنویم :

1397/10/05
|
06:46
دسترسی سریع
رهاورد