رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

تبدیل دانش به محصول نیاز کشور را مرتفع می کند

ویژگی های شرکت دانش بنیان در برنامه رهاورد ...

با رشد و توسعه پارک های علم و فناوری در دانشگاه ها ، حالا شرکت های دانش بنیان زیادی شکل گرفته اند که می توانند دانش را به محصول تبدیل کنند، محصولی که می تواند برای کشور سودآور باشد.
این رویکرد بر اساس اقتصاد دانش بیان در کشور تعریف شده است و در شرایطی که کشور با تحریم های خارجی مواجه است، تولید توسط این شرکت های دانش بیان می تواند تحریم ها را خنثی کند.
به تازگی شرکت های دانش بیان ایرانی در این مسیر گام نهاده اند و ظرفیت های خوبی به منصه ظهور رسیده است.
گزارش سمیه رنجکش را در رهاورد رادیو ایران می شنویم :

1397/10/17
|
12:50
دسترسی سریع
رهاورد