رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

اهمیت استفاده از نرم افزارهای کاربردی برای سفر

استفاده از نرم افزارهای کاربردی برای سفر ، می تواند برای خرید بلیت سفر و گرفتن هتل و ... باشد

امروزه استفاده از نرم افزارهای موبایلی اجتناب ناپذیر است چرا که این نرم افزارها تاثیرات بسیاری در زندگی ما دارند بویژه در صرفه جویی در وقت و هزینه.
برنامه رهاورد در گزارشی به این موضوع پرداخته و اینکه این نرم افزارها چقدر در مدیریت سفر می توانند اثرگذار باشند.
استفاده از نرم افزارهای کاربردی برای سفر ، می تواند برای خرید بلیت سفر و گرفتن هتل و ... باشد.
این بخش را می شنویم :

1397/12/25
|
08:15
دسترسی سریع
رهاورد