بحث روز دوشنبه از ساعت 12:40 به مدت 40

رادیو ایران

بحث روز

كابینه دولت دوازدهم و برنامه ششم توسعه

اشتغال مشكل اساسی كشور است

كابینه دولت دوازدهم و برنامه ششم توسعه
كارشناس: قاسم جعفری نماینده مردم در دوره نهم، دكتر الهی كارشناس مسائل سیاسی و دكتر محمد حسن نژاد عضو كمیسیون مجلس شورای اسلامی

1396/05/04
|
14:23
دسترسی سریع
بحث روز