سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

اكولوژی دریای خزر باید مورد توجه جدی قرار گیرد

مدیر كل استان مازندران گفت: در سال های اخیر نوسانات آب دریای خزر تراز این دریاچه را دچار افت كرده است و تهدیدها امروز بیشتر از گذشته خود را نشان داده است.

آنچه كه به شمال سرزمین مان ایران حال و هوای دیگر بخشیده؛ حضور دریای خزر است، بزرگترین دریاچه جهانی كه به نوار ساحلی شمال ایران رنگ و جلوه ای تازه بخشیده است.

وجود یك خط ساحلی در استان های گیلان و مازندران و گلستان و سرسبزی های آنها در اثر رطوبت این دریاچه بزرگ چهره آنان را دگرگون كرده است.

این دریاچه یكی از ارزشمندترین مواهب طبیعی كشورمان است و حضورش در شمال سرزمین غنیمتی برای ایران به شمار می رود.

در 21 مرداد سال 1385 كنوانسیون منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر برای 5 كشور صاحلی لازم الاجرا و این روز روز دریای خزر نامگذاری شد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «سیاره آبی» به بهانه روز ملی دریای خزر، با كاویان مدیر كل استان مازندران در این خصوص گفت و گو كرده است.

كاویان مدیر كل استان مازندران در این باره گفت: دریای خزر به دلیل تاریخ غنی خود و برخورداری از منابع زیستی ارتباطات تنگاتنگی با مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساكنین اطراف خود دارد.

وی افزود: در سال های اخیر نوسانات آب دریای خزر تراز این دریاچه را دچار افت كرده و تهدیدها امروز بیشتر از گذشته خود را نشان داده است.

برنامه سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/05/22
|
13:26
دسترسی سریع
سیاره آبی