صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

آتش سوزی های اخیر در جنگل/ آسیب شناسی

موضوع: آتش سوزی های اخیر در جنگل/ آسیب شناسی
کارشناس: ناصر اسفندی معاون یگان حفاظت سازمان چنگل ها مراتع و آبخیزداری

مرتبط با این