صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

نقش و اهمیت آبخیزداری و آبخوانداری در منابع طبیعی

مهندس فاتح اردکانی مدیر کل سیل و آبخوانداری سازمان جنگل ها و مراتع، به بررسی نقش و اهمیت آبخیزداری و آبخوانداری در منابع طبیعی می پردازد.

مرتبط با این