صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

آتش سوزی جنگل ها در روزهای آغازین بهار

دکتر آخانی استاد دانشگاه و گیاه شناس در برنامه «سیاره آبی» آتش سوزی جنگل ها در روزهای آغازین بهار را مورد بررسی قرار داد.

مرتبط با این