سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

سياره آبي

تشکل ها می تواند جامعه را به حفظ محیط زیست حساس کنند

نقش مشارکت های مردمی در حفاظت از محیط زیست

مزدک دربیگی استاد دانشگاه در برنامه «سیاره آبی» نقش مشارکت های مردمی در حفاظت از محیط زیست را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

1397/02/24
|
07:15
دسترسی سریع
سیاره آبی