صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

احداث جاده منطقه زردکوه و آسیب زیست محیطی آن

«مهندس محمدی مقدم» مدیر کل منابع طبیعی استان چهار محال بختیاری در برنامه «سیاره آبی» احداث جاده منطقه زردکوه و آسیب زیست محیطی آن را مورد بررسی قرار داد.

مرتبط با این