صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

روش های کاهش مصرف برق

موضوع: روش های کاهش مصرف برق
کارشناس: مهندس مریم نامجو مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق تهران بزرگ

مرتبط با این